Oferowane usługi:

Wykonywanie badań termowizyjnych dla:
  • budownictwa
  • ciepłownictwa
  • energetyki cieplnej
  • elektroenergetyki
Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej.
Wykonywanie audytów energetycznych.

   EnerWiz Termowizja                                                                                              enerwiz.kontakt@enerwiz.pl
        ul. Ciepła 15A/43                                                                                                   +48 697 88 99 53
         50-524 Wrocław